დამატებითი მენიუ

სიახლეები

კონფერენციაზე მომხსენებლად რეგისტრაცია 2 ოქტომბრიდან იქნება შესაძლებელი

კონფერენციაზე მომხსენებლად რეგისტრაცია 2 ოქტომბრიდან იქნება შესაძლებელი

კონფერენციაზე მომხსენებლად გამოსვლის მსურველებს გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ საიტზე: http://getc.ge/ge/register  ოქტომბრიდან-22 ოქტომბრის ჩათვლით 

საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენციის ფარგლებში ვეძებთ პრეზენტაციებს, რომლებიც:

 • წარმოაჩენს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მნიშვნელობას;
 • გაზრდის მონაწილეების ცოდნას ტექნოლოგიებსა და შესაბამის სასწავლო მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
 • ხელს შეუწყობს მასწავლებლებსა და სკოლის ადმინისტრაციაში საგანმანათლებლო ლიდერის უნარების განვითარებას;
 • მონაწილეებს გააცნობს საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს ციფრული ეპოქის შესაბამისი სწავლების დანერგვისთვის;
 • პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე წარმოაჩენს თუ როგორ შეიძლება ისტ-ისა და საგნობრივი სტანდარტების მიღწევა სასწავლო პროცესში ტექნოლოგიების დახმარებით;
 • კონფერენციის მონაწილეებს საგანმანათლებლო სფეროში ტექნოლოგიების ინტეგრირების უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ინსტრუმენტებს გააცნობს.

წარმოდგენილ მოხსენებებს შეფასების კომისია განიხილავს და შეარჩევს მათ შორის ისეთებს, რომლებიც ყველაზე მეტად პასუხობს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

 • თემის მიზნობრიობა საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების ჭრილში
 • თემის საგანმანათლებლო მნიშვნელობა და შესაბამისობა კონფერენციის მიმართულებებთან
 • ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნობრიობა
 • წარმოდგენილი იდეის/ინფორმაციის/მოდელის პრაქტიკაში დანერგვისა და გავრცელების შესაძლებლობა
 • მომხსენებლის ცოდნა და გამოცდილება თემასთან მიმართებაში. 

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია მომხსენებლებისთვის -http://getc.ge/ge/momxseneblebistvis

27.09.2017

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს