შენი პროფესიული განვითარება

ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის

შენი პროფესიული განვითარება

ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის

შენი პროფესიული განვითარება

ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის

შენი პროფესიული განვითარება

ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის

სპონსორები და პარტნიორები

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
მაიკროსოფთი
ლიბერთი ბანკი