გამოფენის მონაწილე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

atsu.edu.ge

მაიკროსოფთ საქართველო

http://www.microsoft.com/

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ict.tpdc.ge