მონაწილეებისთვის

კონფერენციის მონაწილედ დარეგისტრირება ფასიანია და 20 ლარს შეადგენს. 


საცხოვრებელი სივრცით უზრუნველყოფა - კონფერენცია არ ითვალისწინებს კონფერენციის მონაწილის საცხოვრებელი სივრცით უზრუნველყოფას.