ცენტრის შესახებ

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

tpdc.gov.ge