ინფორმაცია რეგისტრაციაზე

ონლაინ რეგისტრაცია:

კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ონლაინ რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საიტზე. 

პირადი გვერდი საიტზე:

წარმატებით დარეგისტრირების შემთხვევაში მონაწილეს ავტომატურად პირადი გვერდი გაეხსნება საიტზე, საიდანაც შეუძლიათ დაარედაქტირონ საკუთარი პროფილი, ან ორგანიზატორებისგან მიიღონ შეტყობინებები კონფერენციის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გასაზიარებლად. პირად გვერდზე შესვლას დარეგისტრირებული მომხმარებელი ავტორიზაციის ფუნქციით შეძლებს. 

მონაწილის რეგისტრაცია: 

ინფორმაცია მონაწილეთა რეგისტრაციის დაწყების შესახებ საიტის მთავარ გვერდზე განთავსდება. მონაწილე, კონფერენციის მოსაკრებელს იხდის. თანხის გადახდა შესაძლებელია საიტიდან, ონლაინ გადარიცხვის მეთოდით. მონაწილის რეგისტრაცია წარმატებით დასრულებულად ჩაითვლება მხოლოდ მოსაკრებლის გადახის შემდეგ.

კონფერენციის მოსაკრებელი:

მონაწილე პირი კონფერენციაში მონაწილეობისთვის 20 ლარს იხდის. მოსაკრებლის გადახდა მონაწილის პირადი გვერდიდან ონლაინ გადახდის მეთოდითაა შესაძლებელი, მას შემდეგ რაც მონაწილის რეგიტრაცია დაიწყება.