გამოფენის მონაწილე მაიკროსოფთ საქართველო

მაიკროსოფტი წარმოადგენს კომპიუტერული მოწყობილობების, პროგრამული უზრუნველყოფის და ონლაინ სერვისების მწარმოებელ კომპანიას

http://www.microsoft.com/