სიახლეები კონფერენციის ადგილმდებარეობა

კონფერენცია 8-9 დეკემბერს, თბილისში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდება (გმირი კურსანტების N 4)

გთხოვთ, დარეგისტრირებული მონაწილეები და მომხსენებლები  მობრძანდეთ 08:30-დან 10:30 საათამდე სარეგისტრაციო პროცედურის გასავლელად. 

06.12.2018