სიახლეები სესიების განრიგი

გთხოვთ, იხილოთ კონფერენციის პროგრამა. კონფერენციის მონაწილეებმა და მომხსენებლებმა შეგიძლიათ შეარჩიოთ სესიები თქვენი პროფილიდან.

 http://getc.ge/ge/session-schedule

05.12.2018