პირადი სესიები
სტადარტულად სამუშაო ოთახში განთავსებული იქნება ნოუთბუქი და პროექტორის დაფა, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება უკაბელო ინტერნეტი. თუ დამატებით გჭირდებათ ტექნიკური მოწყობილობა ან ინვენტარი, გთხოვთ აღწეროთ ქვემოთ მოცემულ გრაფაში
ინფორმაცია